Womb Healing

De baarmoeder is de plek waar een embryo zich innestelt, daar ergens in je buik. Maar waar zit het nu precies? Het ligt achter het schaambeen, achter de blaas. Wanneer je niet zwanger bent heeft het ongeveer de vorm van een peer. Het bestaat uit twee delen, “het lichaam” waar de innesteling van de embryo plaatsvindt en de baarmoederhals, die in verbinding staat met de vagina.


De baarmoeder op energetisch niveau

Je baarmoeder is een enorme krachtbron, het is een oneindig reservoir van vrouwelijke wijsheid, liefde, universele levensenergie en seksuele energie. Zelfs als je baarmoeder fysiek verwijderd is, is deze energetisch gezien nog aanwezig. Naast ons fysieke lichaam hebben we namelijk ook een energetisch lichaam. Op energetisch niveau kun je heling brengen. Het woord zegt het al. Na een dergelijke healing zeggen vrouwen regelmatig “het voelt alsof ik weer heel ben”. De baarmoeder is het magnetische centrum van de vrouw, de plek van waaruit de wet van de aantrekkingskracht werkt. Elektromagnetisch gezien is de baarmoeder een negatieve pool, de vrouw ontvangt hiermee de levensenergie en de liefde. De vrouw geeft liefde vanuit haar hart. Bij mannen werkt dit andersom, zij penetreren de liefde vanuit hun genitaliën en hun energiecentrum (de Hara) en zij ontvangen met hun hart.


De baarmoeder op emotioneel niveau

Helaas absorbeert de baarmoeder niet alleen levensenergie en liefde maar ook emoties. Alle emoties, dus ook negatieve emoties liggen in de baarmoeder opgeslagen. Emoties behoren vloeibaar te zijn net als water, wanneer we onze emoties onderdrukken kan het water niet meer vrij stromen en worden we ziek. Wanneer je je bewust bent van je baarmoeder kun je deze plek reinigen van vastgezette emoties. Het vormt dan juist je veilige basis van waaruit je zacht en in bloei mag zijn, geopend tot in de oneindige diepte. De energie kan dan vrij door je lichaam stromen en vanuit je hart durf je als vrouw je kracht en je liefde de weide wereld in te stralen.


De baarmoeder op intellectueel niveau

Wist je dat je baarmoeder ook een brein heeft? De intelligentie hiervan kun je met je normale hersenen niet bevatten. Je baarmoeder geeft je namelijk toegang tot een wijsheid die verbonden is met het gehele universum. We noemen het ook wel ons onderbuik gevoel, je innerlijke stem.


De universele baarmoeder van creatie

De innerlijke stem spreekt vanuit de stilte. De stilte, de leegte, de nulpunt energie, het heilige, het zwarte gat, er zijn tal van woorden voor. Op alle vragen ligt hier het antwoord, hier ligt vrede, overvloed, vertrouwen. In de leegte speelt geen tijd, ruimte of vorm. Hier is alleen een oneindigheid aan mogelijkheden. Vanuit de leegte ontstaat creatie. Je baarmoeder dient dus niet alleen voor het dragen van een baby maar ook voor het tot leven brengen van alle creaties.


De baarmoeder en seksuele energie

Seksualiteit vormt een poort naar goddelijke energie, de leegte. Om te voorkomen dat deze kracht beschikbaar zou worden voor velen, hebben machthebbers seksualiteit bestempeld als iets dat verkeerd en vies is. Als een gevolg hebben zowel mannen als vrouwen weinig bewustzijn over hun lichaam en negeren ze de wijsheid van het lichaam. Al het misbruik rondom seksualiteit is diep in het celgeheugen van de mens opgeslagen. Gelukkig heeft de baarmoeder een herstellend vermogen. Het transformeert je angsten en pijnen, zodat je durft te openen en liefde durft te delen.


De baarmoeder en het zelfherstellende vermogen

Het herstellende vermogen is alleen werkzaam als het aangesproken wordt. Het vraagt jouw aandacht en bewustzijn. We hebben echter niet geleerd om aanwezig te zijn in dit gebied. Het goede nieuws is dat bewustzijn voor de baarmoeder enorm toeneemt. Een grote rol hierin speelt de Rite of the womb. Dit is een krachtig ritueel dat zijn oorsprong in de jungle van Peru en dat nu mag worden doorgegeven in de wereld. De Womb Blessing die vier keer per jaar plaatsvindt, gaat nog een stapje verder en werkt met het levenswiel. Beiden rituelen kun je los van elkaar ondergaan en versterken elkaar.